English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Визија Мисија Цели

Визија: Да постигнеме родова рамноправност за подобро и поправедно општество

Мисија: Подобрување на статусот на жените и зголемено влијание на родово политичките, економски и социјални трендови во Македонија, преку креирање нови односи во општеството, вклучување на родовиот концепт во законите на Република Македонија и усогласување со европските стандарди, зголемувајќи го учеството на жените во јавниот живот, политиката и одлучувачките структури, застапување базирано на докази, борба против дискриминацијата и родово базираното насилство.

 

Донатори
Членка на: