English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Семинар во рамки на проект „Јакнење на улогата на жената во борбата против родово засновано насилство, дискриминација и пост-конфликтна демократска транзиција“

Како резултат на долгогодишна соработка меѓу Националниот совет за родова рамноправност од Македонија и Центарот за жени жртви на војната РОСА од Хрватска, од јануари 2015 год отпочна реализацијата на активностите од проектот “Јакнење на улогата на жената во борбата против родово засновано насилство, дискриминација и пост-конфликтна демократска транзиција” во Македонија.

Врз основа на претходно изработената анализа (преку прашалници) беа дефинирани постоечките капацитети и потреби од видот и темата на обуки за локални женски НВО. Од 20 до 24 април 2015 год.  во Скопје се одржа петдневен семинар со 17 учеснички (претставнички на локални организации од Куманово, Пехчево, Кавадарци, Велес, Струга, Охрид, Тетово и Скопје).

На обуката се обработуваа следните теми: историја на феминистичкото организирање, предрасуди и вистини за машкото насилство врз жените, зошто жените остануваа во односи во кои се злоставувани, улога и можности на НВО во процесот на преговарање за пристап во ЕУ (хрватските искуства), мировен активизам на женските организации во пост- конфликтно општество, хрватското искуство на граѓанските организации во процесот до зачленување во ЕУ.

Проектот е финансиран од Министерството за надворешни работи и европски прашања на Република Хрватска.

 

Донатори
Членка на: