Македонски (Macedonian)
Banner
Banner
Banner

Награди

Municipalities

Banner

Мултиетничко училиште

Цел: Надминување на јазичните бариери помеѓу различните етнички групи.

Резултати: Остварена Програма на мултиетничкото јазично училиште со изучување на следните јазици: Албански јазик - почетен и продолжителен курс, Турски јазик - почетен и продолжителен курс, Англиски јазик - почетен и продолжителен курс, Македонски јазик - за државјани на Македонија и за странски државјани. Курсевите ги посетија над 80 кандидати од различна национална, образовна, старосна и полова структура.

Самофинансирано од СОЖМ.

 

Donors
Member of: