Македонски (Macedonian)
Banner
Banner
Banner

Награди

Municipalities

Banner

Младински центар „Отворен простор"

Цел: Јакнење на свеста на младите и нивно интегрирање во заедницата врз основа на градење позитивни ставови и релации за себе и за другите.

Резултати: Совладани различни техники и вештини за поуспешно интегрирање во социјалната средина; Прифаќање на самиот себе и на сопствените животни околности; Поголема информираност на младите за различни општествени теми и прашања; Поголема способност за самоорганизирање и самоиницијатива; Изградена позитивна слика за себе; Препознавање, соочување и надминување на личните проблеми и фрустрации од страна на младите лица; Поврзување на младите од регионот преку воспоставување нови форми на соработка и размена на искуства.

Донатор: Агенција за спорт и млади на Република Македонија.

 

Donors
Member of: