English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Публикации

Преку пристап до информации од јавен карактер до унапредување на социјалната заштита и транспарентноста на локалните самоуправи

Преку пристап до информации од јавен карактер до унапредување на социјалната заштита и транспарентноста на локалните самоуправи

 

Финален извештај од локални активности

Финален извештај: Информирање и собирање податоци од жртви на родово засновано насилство и мониторинг и препораки за унапредување на локалните политики за поддршка и заштита на жртвите на родово засновано насилство

 

Базична студија

Aнализа на усогласеноста на законодавството на Р. Македонија со Конвенцијата на советот на Европа за спречување и борба против насилство врз жените и домашно насилство

 

Летоци за информирање на жртви на домашно насилство

Привремени мерки за заштита на жртвите од семејно насилство


Надлежности и постапување на Центарот за социјална работа во случаи на домашно насилство


Kompetencat dhe veprimet e Qendrës për çështje sociale në raste të dhunës në familje


Надлежности на Полицијата во случаи на домашно насилство


Kompetencat e Policisë në raste të dhunës në familje


 

Родовите прашања и социјалната заштита во општина Центар и Гостивар

 

Донатори
Членка на: