English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Жени, лидерство и учествo

Стратешкa цел на програмата

Рамноправно учество на жените во јавниот и политичкиот живот, како и во сите други сфери на општественото живеење.

 

Цели на програмата

  • Вклучување на жените и девојките во политичките партии
  • Вклучување на жените и девојките во општествениот живот.
 

Донатори
Членка на: