English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Програма против насилството врз жените

Стратешка цел на програмата

Намалување на случаите на семејно насилство и реинтеграција на жените жртви на семејното насилство.

 

Цели на програмата

  • Подобрување на легислативата за спречување на родово базираното насилство и заштита на жртвите на семејно насилство
  • Зголемување на јавната свест за проблемот на родово базираното насилство
  • Подобрена заштита на жртвите на родово базираното насилство
  • Превенција на родово базираното насилство
 

Донатори
Членка на: