English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Жени, мир и безбедност

Стратешка цел на програмата

Мир во земјата и мир во региoнот.

 

Цели на програмата

  • Вклучување на жените и девојките во процесите на донесување одлуки за мир и безбедност на сите нивоа
  • Вклучување на жените и девојките во заштитата на мирот и градењето на мирот
 

Донатори
Членка на: